Experts in Human Resources

Aanpassing verzuimbeleid, verzuim daalt met 2%punt

Wie: Serviceorganisatie zakelijke dienstverlening

De casus: Grote organisatie (>2000 fte) ziet het verzuimpercentage jaar na jaar oplopen en krijgt een toenemend aantal loonsancties van het UWV opgelegd omdat re-integratie inspanningen onvoldoende zijn. Copgroep wordt benaderd om mee te werken aan een oplossing om het verzuim terug te dringen. Na een eerste analyse blijkt dat procedures niet duidelijk zijn, leidinggevenden onvoldoende weten hoe met verzuim om te gaan (‘ziek is toch ziek?’) en dossiervorming volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet wordt opgevolgd. Copgroep stelt een verzuimprotocol op, zorgt voor training van de leidinggevenden, maakt een communicatieplan naar de medewerkers en regelt verzuim coaching volgens het ‘eigen regiemodel’. Ook worden de afspraken met de Arbodienst herzien met een bonus-malus aanpak. Na instemming van de OR gaat de organisatie aan de slag en wordt het verzuim een onderdeel van het maandelijkse afdelingsoverleg. Na een aanloopperiode van enkele maanden verbetert de opvolging, worden met meer medewerkers re-integratie afspraken gemaakt en weet iedereen wat te doen in geval van verzuim.

Resultaat: Het verzuimpercentage is na een jaar gedaald met 2%punt, de meldingsfrequentie neemt af en zijn er geen loonsancties meer. 


Tags |  Human Resources

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu