Experts in Human Resources

Bemiddeling / mediation tussen OR en bestuurder

Wie: overheidsinstelling

Hoe: Bemiddeling ter voorkoming gang OR naar de Ondernemingskamer

De casus: Er ontstaat een conflict tussen bestuurder en OR over een voorgenomen reorganisatie, in het bijzonder rond de rechten van medewerkers bij het plaatsingsproces. De OR dreigt na negatief advies met de gang naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Op verzoek van de advocaat van de instelling gaat de OR akkoord met bemiddeling door Copgroep. Na dossierstudie en in afzonderlijke gesprekken met OR en bestuurder wordt de kern van het conflict duidelijk gemaakt. In een bemiddelingsbijeenkomst worden partijen bewust (gemaakt) van de gezamenlijke belangen en wordt verbinding gemaakt. Na enkele gespreksronden en een schorsing wordt door Copgroep een oplossing voor het conflict aangedragen. Na onderling beraad gaan partijen daarmee akkoord.

Resultaat: het bereiken van een door beide partijen gedragen oplossing en het voorkomen van de gang naar de rechter (tijdverlies en hoge kosten).


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu