Experts in Human Resources

Beoordelingsbeleid voor medewerkers werkbaar maken


Wie: Organisatie in zakelijke dienstverlening

Hoe: Voor leden van vakbond workshops georganiseerd om beoordelingsafspraken en gesprekken goed te laten verlopen

De casus:
Het beoordelingsbeleid wordt als ‘veroordelingsbeleid’ gevoeld. Medewerkers vinden dat zij geen eerlijke kans krijgen in de afspraken en de functioneringsgesprekken. Copgroep analyseerde de effecten van het beleid en de meningen van de medewerkers. In een aantal workshops trainde Copgroep de medewerkers in het maken van goede en eerlijke afspraken en het voeren van de gesprekken daarover met de managers. De belangen van manager en medewerker in het proces en in de afspraken werden inzichtelijk gemaakt.

Resultaat: Met meer inzicht, gerichte voorbereiding en een betere gesprekstechniek werd de verbinding met de leidinggevende effectiever en de positie van de medewerker in de beoordelingen versterkt. 


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu