Experts in Human Resources

Aanpassing van de pensioenregeling

Wie: Organisatie in landbouw- en visserijsector. Hoe: Werkgever en vakbond vragen onafhankelijke bemiddeling voor een verschil van inzicht over aanpassing van de bedrijfspensioenregeling. De casus: De pensioenregeling dreigt onbetaalbaar te worden MEER

Tags |  Arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en verzuimbeleid

Wie: Productiebedrijf (groot zakelijk). Hoe: Technisch inhoudelijke advisering, juridische toetsing en afstemming met bestuurder en medezeggenschap. De casus: Organisatie met meerdere vestigingen en meerdere cao's en pensioenregelingen. MEER

Van cao naar personeelshandboek / rechtspositieregeling

Wie: Ingenieursbureau (klein zakelijk). Hoe: Juridische advisering en procesbegeleiding. De casus: Een organisatie, actief in technische (project) advisering geeft de voorkeur aan een eigen arbeidsvoorwaardenreglement in plaats van (al jaren verlopen) cao. MEER

Reorganisatie met verlies van werkgelegenheid

Wie: Zakelijke dienstverlener (groot zakelijk). Hoe: Ondersteuning en procesbegeleiding bij de vormgeving, inhoud en oplossingen van de reorganisatie. De casus: Organisatie wordt door concurrentie, vermindering marges en automatisering gedwongen tot een rationalisatie in de dienstverlening. MEER

Verzelfstandiging/afsplitsing en arbeidsvoorwaardenvorming

Wie: Financiële instelling (groot zakelijk). Hoe: Inhoudelijke advisering en procesbegeleiding. De casus: Een organisatie besloot dat een onderdeel dat niet meer tot de kernactiviteiten behoort verzelfstandigd wordt. MEER

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu