Experts in Human Resources

Twee daagse OR cursus

Wie: Ondernemingsraad van een Overheidsinstelling. Hoe: Twee daagse cursus. De casus: De recent geïnstalleerde ondernemingsraad, bestaande uit een mix van nieuwe OR leden en meer ervaren OR leden wil geholpen worden de regie te pakken op de lopende dossiers en de dialoog MEER

Tags |  Medezeggenschap

Bemiddeling / mediation tussen OR en bestuurder

Wie: overheidsinstelling. Hoe: Bemiddeling ter voorkoming gang OR naar de Ondernemingskamer. De casus: Er ontstaat een conflict tussen bestuurder en OR over een voorgenomen reorganisatie, in het bijzonder rond de rechten van medewerkers bij het plaatsingsproces. MEER

Ondersteuning van de OR als externe deskundige bij fusie

Wie: Ondernemingsraden van twee fuserende bedrijven. De casus: Twee bedrijven kondigen een fusie aan. De OR van bedrijf A verzoekt Copgroep om de OR als externe deskundige te ondersteunen en te begeleiden in het adviestraject rond het voorgenomen besluit tot fusie. Copgroep stelt in samenwerking met de OR MEER

Tags |  Medezeggenschap

Reorganisatie door strategische heroriëntatie & sociaal plan

Wie: Internationale organisatie in industriële productie. Hoe: Onderhandelen over sociaal plan voor een reorganisatie. De casus: OR vraagt deskundige bijstand aan Copgroep voor de beoordeling van het voorstel van de bestuurder voor een sociaal plan. MEER

Inrichting medezeggenschap. Organisatie verkiezingen ondernemingsraad

Wie: Logistieke dienstverlener. De casus: Het bedrijf groeit. Overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden dient een bedrijf dat meer dan 50 werknemers heeft een OR in stellen. Copgroep wordt door de bestuurder gevraagd een en ander te faciliteren. MEER

Tags |  Medezeggenschap

Van cao naar personeelshandboek / rechtspositieregeling

Wie: Ingenieursbureau (klein zakelijk). Hoe: Juridische advisering en procesbegeleiding. De casus: Een organisatie, actief in technische (project) advisering geeft de voorkeur aan een eigen arbeidsvoorwaardenreglement in plaats van (al jaren verlopen) cao. MEER

Ondersteuning OR bij instemmingsverzoek werktijdregeling

Wie: OR financiële dienstverlener. De casus: Als gevolg van veranderend klantgedrag en digitalisering moet het contactcenter van vroeg in de ochtend tot laat in de avond beschikbaar zijn. Dit vergt andere werkpatronen voor medewerkers die – vaak al sinds jaar en dag op vaste tijdstippen werkzaam zijn. MEER

Tags |  Medezeggenschap

Verzorgen ambtelijk secretariaat voor de ondernemingsraad

Wie: Ondernemingsraad van een grote overheidsinstelling. De casus: Een OR wordt geconfronteerd met de langdurige uitval en afwezigheid van de ambtelijk secretaris. Copgroep wordt verzocht de OR te ontzorgen door de werkzaamheden op interim basis te verrichten. MEER

Tags |  Medezeggenschap

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu