Onze experts

Medewerkers

De kennis en ervaring van onze adviseurs en juristen - vakmensen met ten minste 15 jaar praktijkervaring in uiteenlopende sectoren - is bijzonder veelzijdig en in alle gevallen breed ontwikkeld. Dankzij een goed technisch-theoretisch fundament aan kennis en een in de praktijk ontwikkeld gevoel voor verhoudingen zijn onze medewerkers in staat om de complexiteit van de opdracht snel te doorzien. Met de focus op de hoofdvraag en voortdurende aandacht voor grip en verbinding weet de medewerker snel het gewenste resultaat te bereiken. 

 • Hans Waegemakers

  Frontofficemedewerker

  Hans deed zijn eerste werkervaring op bij Siemens, in de techniek. Na een kleine vijf jaar ruilde Hans zijn technische werk in voor een baan tussen de mensen bij PostNL. Bij Nederlands grootste werkgever was hij gedurende zo’n 35 jaar (!) in uiteenlopende functies actief. Mensenmens Hans maakte zich bij PostNL naast zijn reguliere werkzaamheden al snel dienstbaar binnen de medezeggenschap. Daarnaast vervulde hij jarenlang een consulentenfunctie bij de Bond van Post Personeel, één van de grootste vakorganisaties binnen het concern. Het jubileum van 40 jaar werken was nog niet genoeg voor Hans. Daar waar collega’s van hun vroegpensioen gingen genieten, besloot Hans na zijn loopbaan bij PostNL nog een spannende carrièreswitch te maken. Van zijn passie maakte hij zijn professie: sinds 2010 beantwoordt Hans als medewerker frontoffice met tomeloze inzet en veel geduld telefonisch en per mail hulpvragen van medewerkers over hun werk en inkomen. Belt u met Copgroep en krijgt u een behulpzame, attente man aan de lijn, dan zal dat zonder twijfel Hans Waegemakers zijn!

 • Joost Bol

  Adviseur

  Joost is een (hands on) HR professional met ruim 20 jaar ervaring in strategische, beleidsmatige en operationele HR vraagstukken. Denk daarbij aan reorganisatie- en verandertrajecten, arbeidsvoorwaardenvorming (cao’s, sociaal plan, personeelsregelingen en pensioenregelingen), toepassing van het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht en de ontwikkeling en toepassing van verzuimbeleid en arbeidstijdenmanagement. Naast zijn parate kennis op bovenstaande gebieden is Joost een ervaren projectleider en leidinggevende van HR professionals. Joost beheerst de taal van de ‘Polder’ en is een uitstekend cao-onderhandelaar. Joost heeft oog voor mens en organisatie en weet de organisatiestrategie moeiteloos door te vertalen naar HR beleid. Zijn drijfveren daarbij zijn: het behalen van resultaat, het leveren van kwaliteit en het hebben van plezier in het werk. Kerncompetenties van Joost zijn: analytische en probleemoplossende vaardigheden, creativiteit en doorzettingsvermogen. Joost is een energieke verbinder en weet met de juiste communicatie draagvlak te verwerven op ieder organisatieniveau.

 • Monique Bakker

  Officemanager

  Monique startte haar loopbaan in de verpleging. Begin 2002 maakte zij de overstap van de zorg naar de zakelijke dienstverlening om Copgroep te versterken. In eerste instantie als administratief medewerker maar al vrij snel in de functie van office manager. Er wordt nog dagelijks van haar zorgachtergrond geprofiteerd. Competenties als ‘betrokkenheid, accuratesse en zorgvuldigheid’ karakteriseren Monique. Zij is hét organisatietalent binnen ons team en zorgt ervoor dat iedereen effectief en efficiënt kan werken.

 • Ron Harmsen

  Adviseur

  Ron startte zijn loopbaan als gerechtssecretaris/griffier bij de rechterlijke macht. Hij bekwaamde zich daar in het juridisch denken en doen en deed ervaring op binnen de medezeggenschap. Eind jaren ’80 werd Ron in de functie van vakbondsbestuurder bij een federatie van vakorganisaties verantwoordelijk voor de cao onderhandelingen binnen diverse grote werkgevers. Midden jaren ’90 werd Ron als directeur van die federatie zélf werkgever. In 2000 richtte hij Copgroep op, all round dienstverlener en adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht. Sindsdien adviseert en begeleidt hij talloze organisaties en medezeggenschapsorganen bij de ontwikkeling en implementatie van veranderingen. Ron is daarnaast sinds het begin van de jaren ’90 pensioenfondsbestuurder.

  Ron is een prima analyticus die hoofd- en bijzaken van complexe dossiers snel van elkaar onderscheidt. Met zijn kenmerkende doortastende, pragmatische aanpak weet Ron partijen moeiteloos te verbinden, met als resultaat een gedragen oplossing waarmee het belang van zijn klant optimaal gediend is.

 • Yvonne van der Kaay

  Communicatieadviseur

  Communicatie kan het succes van veranderingen maken of breken. Het genereren van draagvlak voor veranderingen is essentieel. Yvonne ontwikkelt en onderhoudt communicatiemiddelen voor klanten van Copgroep. De advisering en ondersteuning door Yvonne start altijd met het opstellen van een communicatieplan. Daarin worden de communicatiedoelstellingen en de communicatiestrategie beschreven. Op basis van het communicatieplan geeft Yvonne vervolgens vorm en inhoud aan de boodschap. Yvonne is een allround communicatieprofessional. Zij werkt zowel met off- als online communicatiemiddelen, voorkomt ruis op de lijn en weet de ontvanger van de boodschap steeds weer te verrassen. Communicatie is key, bij onze Kaay bent u daarvoor aan het juiste adres!

 • mr. Rob Benschop

  Adviseur

  Met zijn bedrijfsjuridische achtergrond is Rob al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. Eerst als OR lid, daarna als HR-professional en later als manager en directielid. Rode draad in zijn loopbaan is het begeleiden van veranderingen bij groei, fusies, ontvlechtingen en reorganisaties. Steeds in goede samenwerking met (centrale- en groeps-) ondernemingsraden en vakorganisaties. Bedrijven en organisaties waar Rob zijn ervaring heeft opgebouwd zijn o.a. overheid (politie), olie-industrie (SHV, Total) de telecomsector (KPN) en nutsbedrijven als Essent en Kema. De afgelopen jaren heeft Rob zich toegelegd op het uitvoeren van projecten op het gebied van HR-beleid en arbeidsvoorwaardenvorming en het optimaliseren van organisaties. Kerncompetenties van Rob zijn: integer, pragmatisch, energiek, besluitvaardig, zakelijk & sociaal. Centraal in zijn benadering is de ‘menselijke maat’. Rob streeft naar het overbruggen van belangentegenstellingen en het bereiken van consensus waar dat mogelijk is. Daarbij denkt Rob niet in problemen, maar in mogelijkheden en oplossingen: voor één obstakel zijn vele alternatieven.

 • mr. Victor Schöyer

  Jurist arbeidsrecht

  Na de succesvolle afronding van de studie Nederlands Recht was Victor enkele jaren werkzaam als juridisch medewerker voor een werkgeversvereniging in het onderwijs en als advocaat. Binnen deze functies lag de focus van zijn werkzaamheden op het arbeidsrecht. Copgroep maakt maximaal gebruik van de door Victor opgebouwde specialisatie binnen deze rechtsgebieden. In zijn dagelijkse werk voor Copgroep is Victor vooral actief in het adviseren over en beslechten van juridische geschillen betreffende het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht/bestuursrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Victors aanpak is nuchter en doortastend, hij onderscheidt emoties van feiten en houdt altijd oog voor (het belang van) de relatie tussen werkgever en werknemer op de langere termijn. Problemen en dreigende geschillen worden zo mogelijk eerst via besprekingen en het maken van goede afspraken opgelost. Werkt dit niet of onvoldoende snel, dan schuwt Victor de gang naar de rechter niet. Het (nieuwe) ontslagrecht, waaronder ontslagprocedures bij het UWV en ontbindingsprocedures bij de kantonrechter hebben Victors bijzondere aandacht. De rol van UWV en kantonrechter is sinds de invoering van de nieuwe regelgeving op punten anders geworden. Een goede kennis van het recht en de toepassing daarvan en het bewustzijn van het belang van een goed opgebouwd dossier en/of verweer is essentieel. Victor beheerst die kennis, u kunt het behartigen van uw juridische belangen met een gerust hart aan hem overlaten!

Menu