Experts in Human Resources

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en verzuimbeleid


Wie: Productiebedrijf (groot zakelijk)

Hoe: Technisch inhoudelijke advisering, juridische toetsing en afstemming met bestuurder en medezeggenschap

De casus: Organisatie met meerdere vestigingen en meerdere cao’s en pensioenregelingen. De arbeidsvoorwaarden werden op alle terreinen gemoderniseerd en geharmoniseerd. Nieuw pensioenakkoord bereikt. Verzuimbeleid aangepast en verzuimreductie bereikt. Copgroep leverde de kennis en kunde en ondersteunde het gehele proces met de sociale partners.

Resultaat: Door werknemers en de werkgever gedragen overeenkomst en (arbeids)rust voor de toekomst. Duidelijkheid over afspraken en personeelskosten.


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu