Experts in Human Resources

Inrichting medezeggenschap. Organisatie verkiezingen ondernemingsraad

Wie: Logistieke dienstverlener

De casus: Het bedrijf groeit. Overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden dient een bedrijf dat meer dan 50 werknemers heeft een OR in stellen. Copgroep wordt door de bestuurder gevraagd een en ander te faciliteren. De bestuurder wenst een betrokken ondernemingsraad waarmee een goede inhoudelijke dialoog te voeren is. Copgroep werkt een plan van aanpak uit met tijdschema aan de hand waarvan dat gerealiseerd zal worden. Na akkoord van de bestuurder wordt het plan uitgerold: interactieve informatiebijeenkomsten voor alle werknemers, vervolgbijeenkomsten voor in het lidmaatschap van in de OR geïnteresseerde werknemers, totstandkoming voorlopig OR-Reglement, kandidaatstelling (vijftien enthousiaste kandidaten voor drie OR-zetels!), verkiezingscampagne, verkiezingen, installatie van de nieuwe OR, kickoff bijeenkomst voor OR & bestuurder en de begeleiding van de eerste overlegvergaderingen.

Resultaat: De planmatige totstandkoming van een betrokken OR én ‘on the job coaching en ondersteuning’ van bestuurder en OR op de eerste schreden van de medezeggenschap. 


Tags |  Medezeggenschap

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu