Experts in Human Resources

Ondersteuning OR bij instemmingsverzoek werktijdregeling


Wie: OR financiële dienstverlener

De casus: Als gevolg van veranderend klantgedrag en digitalisering moet het contactcenter van vroeg in de ochtend tot laat in de avond beschikbaar zijn. Dit vergt andere werkpatronen voor medewerkers die – vaak al sinds jaar en dag op vaste tijdstippen werkzaam zijn. De bestuurder neemt het voorgenomen besluit om een methode van ‘zelfroosteren’ in te voeren. Middels een internetapplicatie kunnen medewerkers enige weken tevoren zelf aangeven wanneer zijn (niet) willen werken. De OR maakt serieus werk van het instemmingsverzoek. In overleg met Copgroep wordt een aanpak uitgewerkt, waarbij medewerkers maximale invloed kunnen uitoefenen op de voorwaarden die vanuit medewerker optiek verbonden zouden moeten worden aan de invoering van het nieuwe systeem Er wordt een rondgang door Nederland georganiseerd, waarbij de medewerkers van de contactcenters hun mening, voorstellen en ideeën kunnen geven. Bij de ontwikkeling van de software wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren. Uiteindelijk wordt het nieuwe systeem na instemming door de OR ingevoerd.

Resultaat: Een gedegen voorbereide invoering een nieuwe werktijdenregeling. Instemming van de OR en draagvlak onder een groot deel van de medewerkers. Overigens bleef het een lastig onderwerp en konden vooral de medewerkers met in het verleden verworven rechten niet volledig tevredengesteld worden. 


Tags |  Medezeggenschap

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu