Experts in Human Resources

Ontwikkeling en uitwerking model personeelshandboek


Wie: Werkgeversvereniging

Hoe: Kleine werkgeversvereniging wil haar leden/werkgevers een model personeelshandboek met voorbeeld individuele arbeidsovereenkomsten aanbieden.

De casus: Copgroep ontwikkelt op verzoek van een werkgeversorganisatie van bedrijven binnen een specifiek onderdeel van de Retail, niet vallend onder een cao, een model personeelshandboek. In het personeelshandboek worden de rechten en plichten van werkgever en werknemers vastgelegd, geldend in aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst. Het personeelshandboek houdt rekening met het geldend recht. Voorbeeldcontracten completeren de set informatie.

Resultaat: Via een inlogcode op de website van de werkgeversvereniging kunnen leden de model personeelsgids en voorbeeldcontracten downloaden en deze ‘opslaan als’ voor gebruik in de eigen onderneming. 


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu