Experts in Human Resources

Reorganisatie door strategische heroriëntatie & sociaal plan


Wie: Internationale organisatie in industriële productie

Hoe: Onderhandelen over sociaal plan voor een reorganisatie

De casus: OR vraagt deskundige bijstand aan Copgroep voor de beoordeling van het voorstel van de bestuurder voor een sociaal plan. Wij adviseren de OR om op basis van de financiële positie van de onderneming, de relevante wetgeving en de gebruikelijke uitgangspunten onderhandelingen te starten met de ondernemer. De ondernemer stelde het wettelijke minimum voor. De OR was het hiermee niet eens op basis van de analyses en adviezen van Copgroep. Doel was boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Resultaat: Een sociaal plan met ruime begeleiding om medewerkers een nieuwe baan te laten vinden middels een professionele begeleiding en een ruime periode om dit te kunnen realiseren vóór ontslag. Meer dan 80% van de medewerkers vindt binnen negen maanden een nieuwe baan.


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu