Experts in Human Resources

Van cao naar personeelshandboek / rechtspositieregeling


Wie: Ingenieursbureau (klein zakelijk).

Hoe: Juridische advisering en procesbegeleiding
  
De casus: Een organisatie, actief in technische (project) advisering geeft de voorkeur aan een eigen arbeidsvoorwaardenreglement in plaats van (al jaren verlopen) cao. Het arbeidsvoorwaardenreglement komt tot stand in overleg met de OR. Copgroep adviseert en ondersteunt de OR, gestart wordt met opstellen en uitonderhandelen van een ondernemingsovereenkomst. Daarmee krijgt de OR een sterkere positie in het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Sindsdien voert de OR – op basis van een solide afspraak - het overleg namens de werknemers over de arbeidsvoorwaarden. De OR werd daarbij getraind en in het proces ondersteund door Copgroep. Daarnaast leverde Copgroep inhoudelijke expertise en werkte alle voorstellen en vergelijkingen uit.

Resultaat: Een op inhoud en effect door alle partijen positief beoordeeld proces dat een goede basis biedt voor een in de toekomst zelfstandig door bestuurder en OR te voeren arbeidsvoorwaardenoverleg met begrip en vertrouwen van de overlegpartners.


OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu