Onze experts

Medewerkers

De kennis en ervaring van onze adviseurs en juristen - vakmensen met ten minste 15 jaar praktijkervaring in uiteenlopende sectoren - is bijzonder veelzijdig en in alle gevallen breed ontwikkeld. Dankzij een goed technisch-theoretisch fundament aan kennis en een in de praktijk ontwikkeld gevoel voor verhoudingen zijn onze medewerkers in staat om de complexiteit van de opdracht snel te doorzien. Met de focus op de hoofdvraag en voortdurende aandacht voor grip en verbinding weet de medewerker snel het gewenste resultaat te bereiken. 

 • Monique Bakker

  Officemanager

  Monique startte haar loopbaan in de verpleging. Begin 2002 maakte zij de overstap van de zorg naar de zakelijke dienstverlening om Copgroep te versterken. In eerste instantie als administratief medewerker maar al vrij snel in de functie van office manager. Er wordt nog dagelijks van haar zorgachtergrond geprofiteerd. Competenties als ‘betrokkenheid, accuratesse en zorgvuldigheid’ karakteriseren Monique. Zij is hét organisatietalent binnen ons team en zorgt ervoor dat iedereen effectief en efficiënt kan werken.

 • Ron Harmsen

  Adviseur

  Ron startte zijn loopbaan als gerechtssecretaris/griffier bij de rechterlijke macht. Hij bekwaamde zich daar in het juridisch denken en doen en deed ervaring op binnen de medezeggenschap. Eind jaren ’80 werd Ron in de functie van vakbondsbestuurder bij een federatie van vakorganisaties verantwoordelijk voor de cao onderhandelingen binnen diverse grote werkgevers. Midden jaren ’90 werd Ron als directeur van die federatie zélf werkgever. In 2000 richtte hij Copgroep op, all round dienstverlener en adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht. Sindsdien adviseert en begeleidt hij talloze organisaties en medezeggenschapsorganen bij de ontwikkeling en implementatie van veranderingen. Ron is daarnaast sinds het begin van de jaren ’90 pensioenfondsbestuurder.

  Ron is een prima analyticus die hoofd- en bijzaken van complexe dossiers snel van elkaar onderscheidt. Met zijn kenmerkende doortastende, pragmatische aanpak weet Ron partijen moeiteloos te verbinden, met als resultaat een gedragen oplossing waarmee het belang van zijn klant optimaal gediend is.

 • mr. Rob Benschop

  Adviseur

  Met zijn bedrijfsjuridische achtergrond is Rob al meer dan 25 jaar actief op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. Eerst als OR lid, daarna als HR-professional en later als manager en directielid. Rode draad in zijn loopbaan is het begeleiden van veranderingen bij groei, fusies, ontvlechtingen en reorganisaties. Steeds in goede samenwerking met (centrale- en groeps-) ondernemingsraden en vakorganisaties. Bedrijven en organisaties waar Rob zijn ervaring heeft opgebouwd zijn o.a. overheid (politie), olie-industrie (SHV, Total) de telecomsector (KPN) en nutsbedrijven als Essent en Kema. De afgelopen jaren heeft Rob zich toegelegd op het uitvoeren van projecten op het gebied van HR-beleid en arbeidsvoorwaardenvorming en het optimaliseren van organisaties. Kerncompetenties van Rob zijn: integer, pragmatisch, energiek, besluitvaardig, zakelijk & sociaal. Centraal in zijn benadering is de ‘menselijke maat’. Rob streeft naar het overbruggen van belangentegenstellingen en het bereiken van consensus waar dat mogelijk is. Daarbij denkt Rob niet in problemen, maar in mogelijkheden en oplossingen: voor één obstakel zijn vele alternatieven.

Menu