Copgroep zorgt voor 'Evenwicht in samen werken'. In alles wat wij doen dragen wij bij aan een vitale en toekomstbestendige verhouding tussen werkgevers en werknemers.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en cultuur, arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsrecht, human resources en medezeggenschap.

Goede arbeidsrelaties leiden tot goede arbeidsverhoudingen en een gezond werkklimaat. Daar is iedere organisatie bij gebaat. MEER

RECENTE OPDRACHT

Menu