Onze klanten

Klanten

Copgroep belooft:

  • Snelle, adequate dienstverlening van hoge kwaliteit;
  • Innovatieve oplossingen bij complexe vraagstukken;
  • Totaalbenadering: álle aspecten van het vraagstuk worden opgelost;
  • Borging van bereikte oplossingen, verzekerd van draagvlak.
  • Copgroep is goed bereikbaar, laagdrempelig en bovenal duidelijk. 

Copgroep werkt voor werkgevers, ondernemingsraden en werknemers(organisaties) binnen het bedrijfsleven, de overheid en de non profitsector (zorg e.a.).

Menu