Home

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Meer informatie

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Meer informatie

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Meer informatie

Human resources

Human resources

Meer informatie

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Meer informatie

Copgroep

Copgroep zorgt voor ‘Evenwicht in samen werken’. In alles wat wij doen dragen wij bij aan een vitale en toekomstbestendige verhouding tussen werkgevers en werknemers.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze klanten bij vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en cultuur, arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsrecht, human resources en medezeggenschap.

Goede arbeidsrelaties leiden tot goede arbeidsverhoudingen en een gezond werkklimaat. Daar is iedere organisatie bij gebaat.

Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?