Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie betreft de individuele betrekking tussen werkgever en werknemer. Eén van de basisvereisten daarvoor is een juiste toepassing van wettelijke bepalingen. Copgroep kent het recht en de toepassing daarvan. Niet alleen voor advies en ondersteuning, maar ook voor het voeren van juridische procedures.

Thema’s:

  • Arbeidsovereenkomstenrecht
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid
  • Vaststellingsovereenkomsten en beëindigingsvergoedingen
  • Juridische ondersteuning bij (dreigende) arbeidsconflicten
  • Ambtenarenrecht

Mediation

Copgroep biedt mediation aan, een vorm van conflictbemiddeling. Onze onafhankelijke mediator gaat samen met u en de andere partij(en) op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Waarom mediation? Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook bespaart mediation in veel gevallen tijd en geld. Bij mediation werken partijen zelf aan een oplossing, maar u krijgt daarbij deskundige hulp en begeleiding. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Er geldt een geheimhoudingsplicht waardoor partijen alles kunnen zeggen tijdens de mediation. De uiteindelijke afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Alleen de overeenkomst is voor derden kenbaar; de inhoud van de mediation blijft verder vertrouwelijk en daar rust geheimhouding op.

Wat doet onze mediator? De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. De mediator is onafhankelijk en oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben. De mediator voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen en is ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De mediator houdt zich aan het reglement en de gedragsregels van het MfN en investeert voortdurend in het op peil houden van de juiste kennis en ervaring.

Niet alleen voor conflicten op het gebied van arbeidsrecht kunt u voor mediation bij ons terecht maar ook voor conflicten tussen maatschappen, besturen, tussen bestuurder en ondernemingsraad enzovoorts. Het intakegesprek bij onze mediator, dat met elk van de deelnemende partijen afzonderlijk wordt gehouden, is gratis.

Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?