Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen zijn de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers die zich afspelen op het collectieve niveau. Copgroep zoomt in op de klantvraag en maakt complexe situaties helder binnen de doelstellingen van de klant. Van ‘idee en concept’ naar ‘besluit en implementatie’. Wij leveren antwoorden op de inhoud én op het proces: het wat en het hoe.

Thema’s

  • Procesbegeleiding bij reorganisaties en complexe verandertrajecten zoals fusies, overnames en ontvlechtingen
  • Werktijdenregelingen, roosters en planning
  • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Duurzame inzetbaarheid
Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?