Human Resources

Human Resources

Het vakgebied van Human resources beslaat alle aspecten rond in- door- en uitstroom van de factor arbeid in een organisatie. Het (letterlijk) in goede banen leiden van deze aspecten vergt voortdurend aandacht en expertise. Copgroep biedt snel de juiste oplossing. Van beleidsontwikkeling tot implementatie. Door middel van advies en ondersteuning op afstand, op projectbasis of op interim basis bij de klant. Ook voor extra versterking of passende oplossingen in tijdelijke situaties is Copgroep de juiste partij.

Thema’s

 • Optimalisering organisatie (reorganisatie- en structuurveranderingen)
 • Planning & Control cyclus: optimale inzet medewerkers, plannen, beoordelen en functioneren
 • Personeelsregelingen, bedrijfseigen regelingen
 • Recruitment, opstellen beleid werving en selectie
 • Opleidings- en trainingsbeleid
 • Talent management (retentie, groei en doorstroom)
 • Medewerkerstevredenheid
 • Functiebouwwerken, -beschrijvingen en -waarderingen
 • Personeelsadministratie (opzet en beheer, IT)
 • HR beleidsplannen en jaarplannen
 • Verzuimmanagement
Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?