Historie

Historie

Copgroep heeft zich in haar 15-jarig bestaan ontwikkeld tot een betrouwbare adviseur en dienstverlener bij complexe vraagstukken rond arbeidsverhoudingen binnen uiteenlopende organisaties. Beste bewijs daarvan is de hechte band die Copgroep heeft opgebouwd met een groot aantal opdrachtgevers, klanten en relaties. Vanuit die betrokkenheid wordt sinds vele jaren in nauwe samenwerking met onze relaties optimaal vorm en inhoud gegeven aan goede arbeidsverhoudingen.

Copgroep is opgericht in 2000. Gedurende de eerste jaren bestond onze dienstverlening vooral uit het adviseren en faciliteren van (categorale) vakorganisaties. In de loop der tijd hebben wij onze dienstverlening verbreed.

Anno 2016 adviseert en ondersteunt Copgroep met succes vele werkgevers, ondernemingsraden, vakorganisaties en individuele werknemers. Daarnaast verzorgen wij interim-oplossingen binnen onze specialismen. Bijvoorbeeld op HR terrein, op het gebied van medezeggenschap (ambtelijke ondersteuning aan ondernemingsraden). Een aantal adviseurs van Copgroep is – naast het advieswerk – actief als pensioenfondsbestuurder.

Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?