Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

De werkgever wil haar medewerkers een eigentijds en evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden bieden. Werknemers verwachten erkenning en waardering voor hun werk en betrokkenheid. Het gaat dus om de ruilverhouding. Wat maakt een organisatie succesvol en aantrekkelijk voor werknemers? Dat zijn naast beloning ook andere aspecten, zoals werkomstandigheden, opleidings- en loopbaanmogelijkheden, eigen regelmogelijkheden werk en privé en duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsvoorwaardenvorming is een vak, de praktijk is weerbarstig. Of het nu gaat om het overleg over een collectieve arbeidsovereenkomst, over de inhoud van een personeelshandboek, rechtspositieregeling, pensioenen of sociaal plan: als je als werkgever, ondernemingsraad of vakorganisatie wordt geconfronteerd met vraagstukken rond arbeidsvoorwaardenvorming, ben je bij Copgroep aan het juiste adres! Onze adviseurs en juristen ondersteunen en begeleiden uiteenlopende klanten en opdrachtgevers bij het gehele proces van arbeidsvoorwaardenvorming. Onderwerpen zijn onder andere:

Thema’s:

 • (Vormen van) arbeidsovereenkomsten
 • Functiewaardering en beloningsregelingen
 • Functioneringsgesprekken en beoordeling
 • Pensioenen
 • Onderhandelingen en aangaan cao’s
 • Opzetten en/of actualiseren van personeelshandboeken
 • Vergelijking en harmonisatie van arbeidsvoorwaardenpakketten
 • Onderzoek naar en advisering over nieuwe of aangepaste regelingen
 • Due dilligence onderzoeken op het gebied van arbeidsvoorwaarden
 • Financiële analyses, optimaliseren van arbeidsvoorwaarden
 • Sociale plannen
Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?