Aanpak

Aanpak

Focus

Copgroep heeft een duidelijk herkenbare, zelf ontwikkelde aanpak bij de organisatie van het werk voor onze klanten. Die aanpak onderscheidt vier stappen: ‘Focus, grip, verbinding, resultaat’.

Copgroep start een opdracht met het inzomen op de klantvraag. In overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld wat de exacte behoefte van de klant is. Complexe situaties worden helder gemaakt, natuurlijk binnen de doelstellingen van de opdrachtgever. Daarbij denken en werken wij oplossingsgericht. Wij leveren antwoorden op de inhoud én op het proces. Het wat en het hoe.

Verbinding

Het speelveld van arbeidsverhoudingen is ruim en gevarieerd. De verbinding maken, tegenstellingen overbruggen en bijdragen aan een positieve samenwerking is wat Copgroep kenmerkt. Wij zoeken en vinden de overeenkomsten en creëren openingen voor een duurzame samenwerking tussen alle partijen. Met recht dus ‘Evenwicht in samen werken’.

Grip

Copgroep komt snel tot de kern van de vraag en de kwesties daarachter. Wij concentreren ons op de hoofdzaak en nemen bijzaken serieus. Wij werken planmatig, aan de hand van een zelf ontwikkeld instrumentarium. Dat, in combinatie met de ruime ervaring van onze adviseurs maakt dat wij het hele speelveld overzien en grip houden op de essentie.

Resultaat

Copgroep richt zich actief op het behalen van het resultaat en beschikt over het vermogen om in te grijpen als het te bereiken resultaat uit zicht dreigt te verdwijnen. Doelen bepalen en daarop sturen met focus op de klantvraag, grip op de materie en voortdurende verbinding met alle betrokkenen. Daarin zit onze meerwaarde!

Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?