Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de besturing van organisaties neemt de medezeggenschap een cruciale plaats in. De ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak. De OR adviseert de directie over voorgenomen reorganisaties en andere belangrijke organisatievraagstukken en heeft instemmingsrecht over personeelsregelingen.

Het OR-werk is geen sinecure. Het op juiste wijze en op het juiste niveau vorm en inhoud kunnen geven aan medezeggenschap vereist inzicht en deskundigheid. Copgroep adviseert en ondersteunt ondernemingsraden bij hun dagelijkse werkzaamheden en/of als externe deskundige bij complexe vraagstukken.

Thema’s:

Onderwerpen betreffende inrichting van de medezeggenschap zijn onder andere:

 • Ondersteuning bij het opstarten van medezeggenschap
 • Ondersteunen van verkiezingstrajecten
 • Ondersteunen bij het opstellen van het reglement voor de OR
 • Opleiding en professionalisering van ondernemingsraden
 • Opstellen van een OR-werkplan
 • Verzorgen themadagen
 • Adviseren en coachen van ondernemingsraden

Onderwerpen betreffende de ondersteuning van de medezeggenschap zijn onder andere het optreden als ‘extern deskundige’ voor de OR bij:

 • Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken
 • Totstandkoming ondernemingsovereenkomsten
 • Overleg over arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen
 • Sociale plannen bij reorganisaties
 • Arbeidsvoorwaardelijke overgangsregelingen bij verzelfstandigingen, fusies, outsourcingen
Onze adviseurs maken graag even tijd voor u vrij.

Interesse of vragen?