Reorganisatie met verlies van werkgelegenheid

By in
2451
Reorganisatie met verlies van werkgelegenheid

Wie: Zakelijke dienstverlener (groot zakelijk)

Hoe: Ondersteuning en procesbegeleiding bij de vormgeving, inhoud en oplossingen van de reorganisatie

De casus: Organisatie wordt door concurrentie, vermindering marges en automatisering gedwongen tot een rationalisatie in de dienstverlening. Door invoering van andere werkwijzen, een andere service (meer via internet) en het sluiten van vestigingen ontstaat boventalligheid. Copgroep adviseerde de onderneming op gebied van de vormgeving van de nieuwe organisatie, het opstellen van een sociaal plan voor de boventallige medewerkers en het meer toekomstbestendig maken van de organisatie door een nieuw functiegebouw met brede functieprofielen en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de op nieuwe functie geplaatste medewerkers.

Resultaat: Ondanks het verlies van werkgelegenheid, meer perspectief voor de blijvende medewerkers en een goede vertrekregeling -met name op externe herplaatsing gericht- voor de medewerkers die afscheid namen.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)