Aanpassing van de pensioenregeling

By in
2149
Aanpassing van de pensioenregeling

Wie: Organisatie in landbouw- en visserijsector

Hoe: Werkgever en vakbond vragen onafhankelijke bemiddeling voor een verschil van inzicht over aanpassing van de bedrijfspensioenregeling

De casus: De pensioenregeling dreigt onbetaalbaar te worden omdat de kosten door tegenvallende resultaten van het fonds voor de werkgever oplopen. De werkgever stelt een regeling voor die een sterke achteruitgang van de pensioenregeling inhoudt. Copgroep adviseert eerst de vakbond en daarna ook de werkgever over het voorstel en stelt een alternatieve aanpak voor waarover consensus ontstaat.

Resultaat: Door begrip voor elkaar op te bouwen en met elkaar in plaats van tegen elkaar te praten ontstaat een positief onderhandelingsklimaat. Vanuit dit vertrouwen kunnen de harde kanten van het voorstel van de werkgever worden verzacht en ontstaat een werkbaar overlegklimaat. Dit leidt tot een overeenstemming waarbij werknemers en de werkgever zich in kunnen vinden.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)