Verzelfstandiging/afsplitsing en arbeidsvoorwaardenvorming

By in
2943
Verzelfstandiging/afsplitsing en arbeidsvoorwaardenvorming

Wie: Financiële instelling (groot zakelijk)

Hoe: Inhoudelijke advisering en procesbegeleiding

De casus: Een organisatie besloot dat een onderdeel dat niet meer tot de kernactiviteiten behoort verzelfstandigd wordt. Copgroep adviseerde over de nieuwe arbeidsvoorwaarden buiten concernverband, inclusief het nieuwe beloningsbeleid, rechtspositieregelingen en pensioenen. Het traject over vormgeving, onderhandeling bereiken van een akkoord tussen werkgever en OR werd met ondersteuning van Copgroep succesvol afgerond. De inzet van Copgroep bestond uit bieden van focus op de hoofdlijnen, inhoudelijke uitwerking op detailniveau, begeleiding van het proces en de afronding in een overeenkomst.

Resultaat: een goed doorlopen proces met een voor alle partijen gewaardeerd resultaat wat door werknemers en werkgever als een prima start van een nieuwe toekomst wordt gewaardeerd.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)