Twee daagse OR cursus

By in
2437
Twee daagse OR cursus

Wie: Ondernemingsraad van een Overheidsinstelling

Hoe: Twee daagse cursus

De casus: De recent geïnstalleerde ondernemingsraad, bestaande uit een mix van nieuwe OR leden en meer ervaren OR leden wil geholpen worden de regie te pakken op de lopende dossiers en de dialoog te voeren met bestuurder over belangrijke thema’s. Middels een uitgevoerde SWOT analyse zijn de belangrijke thema’s benoemd en is een presentatie opgesteld, die de tweede dag aan de bestuurder is gepresenteerd door twee OR leden. Verder is de interne werkwijze geëvalueerd en is een werkplan opgesteld voor de komende zittingsperiode. Middels een communicatieplan wordt de communicatie met de achterban geïntensiveerd

Resultaat: De OR leden gingen naar huis met een uitgewerkt werkplan en een actieplan om de komende zittingsperiode proactief regie te voeren op de veranderingen.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)