Verzorgen ambtelijk secretariaat voor de ondernemingsraad3

By in
2593
Verzorgen ambtelijk secretariaat voor de ondernemingsraad3

Wie: Ondernemingsraad van een grote overheidsinstelling.

De casus: Een OR wordt geconfronteerd met de langdurige uitval en afwezigheid van de ambtelijk secretaris. Copgroep wordt verzocht de OR te ontzorgen door de werkzaamheden op interim basis te verrichten.Copgroep biedt maximale flexibiliteit. De ambtelijk secretaris is inzetbaar als dat nodig is en verzorgt maandenlang niet alleen de voorbereiding en verslaglegging van de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen tussen OR en de bestuurder, maar staat het dagelijks bestuur van de OR ook met raad en daad terzijde als de DB-leden daaraan behoefte hebben.

Resultaat: Een goed functionerende OR, goed voorbereide vergaderingen en een efficiënt en effectief overleg.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)