Experts in Human Resources

Twee daagse OR cursus

Wie: Ondernemingsraad van een Overheidsinstelling. Hoe: Twee daagse cursus. De casus: De recent geïnstalleerde ondernemingsraad, bestaande uit een mix van nieuwe OR leden en meer ervaren OR leden wil geholpen worden de regie te pakken op de lopende dossiers en de dialoog MEER

Tags |  Medezeggenschap

Aanpassing van de pensioenregeling

Wie: Organisatie in landbouw- en visserijsector. Hoe: Werkgever en vakbond vragen onafhankelijke bemiddeling voor een verschil van inzicht over aanpassing van de bedrijfspensioenregeling. De casus: De pensioenregeling dreigt onbetaalbaar te worden MEER

Tags |  Arbeidsvoorwaarden

Bemiddeling / mediation tussen OR en bestuurder

Wie: overheidsinstelling. Hoe: Bemiddeling ter voorkoming gang OR naar de Ondernemingskamer. De casus: Er ontstaat een conflict tussen bestuurder en OR over een voorgenomen reorganisatie, in het bijzonder rond de rechten van medewerkers bij het plaatsingsproces. MEER

Ondersteuning van de OR als externe deskundige bij fusie

Wie: Ondernemingsraden van twee fuserende bedrijven. De casus: Twee bedrijven kondigen een fusie aan. De OR van bedrijf A verzoekt Copgroep om de OR als externe deskundige te ondersteunen en te begeleiden in het adviestraject rond het voorgenomen besluit tot fusie. Copgroep stelt in samenwerking met de OR MEER

Tags |  Medezeggenschap

Opzet HR afdeling bij snel groeiende organisatie

Wie: Gespecialiseerde logistieke dienstverlener. De casus: Door snelle groei in de afgelopen jaren ontstaat er meer behoefte aan structuur en duidelijkheid in het personeelsbeleid. Copgroep wordt gevraagd een HR-afdeling op te zetten en een modern personeelsbeleid te ontwerpen. MEER

Tags |  Human Resources

Reorganisatie door strategische heroriëntatie & sociaal plan

Wie: Internationale organisatie in industriële productie. Hoe: Onderhandelen over sociaal plan voor een reorganisatie. De casus: OR vraagt deskundige bijstand aan Copgroep voor de beoordeling van het voorstel van de bestuurder voor een sociaal plan. MEER

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en verzuimbeleid

Wie: Productiebedrijf (groot zakelijk). Hoe: Technisch inhoudelijke advisering, juridische toetsing en afstemming met bestuurder en medezeggenschap. De casus: Organisatie met meerdere vestigingen en meerdere cao's en pensioenregelingen. MEER

Inrichting medezeggenschap. Organisatie verkiezingen ondernemingsraad

Wie: Logistieke dienstverlener. De casus: Het bedrijf groeit. Overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden dient een bedrijf dat meer dan 50 werknemers heeft een OR in stellen. Copgroep wordt door de bestuurder gevraagd een en ander te faciliteren. MEER

Tags |  Medezeggenschap

Beoordelingssysteem en gedifferentieerd beloningsbeleid

Wie: productiebedrijf met eigen cao. De casus: De jaarlijkse boordelingsronde wordt als een verplicht nummer gezien, mede omdat het geen gevolgen heeft voor de beloning van uitstekend en zwak presterende medewerkers. MEER

Tags |  Human Resources

Beoordelingsbeleid voor medewerkers werkbaar maken

Wie: Organisatie in zakelijke dienstverlening. Hoe: Voor leden van vakbond workshops georganiseerd om beoordelingsafspraken en gesprekken goed te laten verlopen. De casus: Het beoordelingsbeleid wordt als ‘veroordelingsbeleid' gevoeld. MEER

OVERZICHT OPDRACHTEN

Menu